Our Services

บริการ Cloud Service จาก Google Cloud Platform 
ให้ความปลอดภัย มีเสถียรภาพ และสามารถขยายระบบได้อย่างง่ายดาย และสามารถชำระค่าบริการตามจริง

 

ในปัจจุบันบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ทั้ง Startups หรือ SME หรือแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ ต่างนิยมใช้บริการในรูปแบบ Cloud เพื่อสร้างเว็บและโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อเก็บข้อมูล บริหารจัดการระบบธุรกิจ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการทำงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการใช้งาน Google Cloud Platform ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการตามจริง บริการนี้ยังเป็นได้มากกว่าบริการด้าน IT Infrastructure เพราะสามารถครอบคลุมถึงระบบ Identity Management, Database, Messaging และบริการเสริมด้านอื่นๆ อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถสร้างระบบธุรกิจได้อย่างง่ายดาย พร้อมชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง

 

ติดต่อขอใช้บริการ โทรเลย 085-4479905
หรือฝากรายละเอียดให้เราติดต่อกลับที่ อีเมล seree@zerite.co.th