Contact Us

ชำระค่าบริการ

 

โอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

 

ธนาคารกสิกรไทย

 

บริษัท เซริท อินโนเวชั่น จำกัด 

 

024-1-11673-5

 

 

 

แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงินแล้ว
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ seree@zeite.co.th

หรือ LINE: @ZERITE